Điện thoại: 0935572874 - 0935572874

74 đầm rong 2, 32 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Gửi liên hệ

LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH-TM VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HIỆP PHÁT

  • Địa chỉ: 48 Cao thắng-Phường Thanh Bình-Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

  • Email: vhitqnam@gmail.com

  • Điện thoại: 0935 572 874

  • Website: http://suachuamayindanang.com/

  • Hotline: 0935 572 874

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 74 đầm rong 2-Phường Thanh Bình-Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

  • Email: vhitqnam@gmail.com

  • Điện thoại: 0935572874

  • Website: http://suachuamayindanang.com/

  • Hotline: 0935572874

Hỗ trợ trực tuyến